Vse več dijakov pije

dijaki-pijejo

Vse več dijakov pije

Bolj natanačno, vse več slovenskih dijakov pije. Rezultati evropske raziskave o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) za leto 2015 so pokazali, da pitje alkohola med 15- in 16-letnimi dijaki upada, kar pa ne velja za slovenske dijake. Nad povprečjem so tudi pri kajenju tobaka in uporabi prepovedanih drog.

 

V raziskavi je sodelovalo 35 držav, od tega 24 članic EU. V njej je 81 odstotkov 15- in 16-letnih Evropejcev odgovorilo, da so že poskusili alkohol, kar je manj kot leta 1995, ko je bilo takih 89 odstotkov. Prav tako je padel odstotek tistih, ki so alkohol pili v zadnjih 30 dneh pred raziskavo, in sicer s 56 odstotkov leta 1995 na 47 odstotkov leta 2015.

 

A takšen ugoden trend padanja pitja alkohola ne velja za slovenske 15- in 16-letnike, pravijo v UKC Ljubljana. Pri njih se je delež z 88 odstotkov leta 1995 povečal na 90 odstotkov v letu 2015. Povečal se je tudi trend tistih, ki so alkohol pili v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo, in sicer z 74 odstotkov leta 1995 na 81 odstotkov 20 let pozneje.

 

Slovenski dijaki so nad povprečjem tudi, ko gre za kajenje tobaka. Tako je v letu 2015 nekaj več kot polovica vseh anketiranih (54 odstotkov) izjavila, da niso nikoli kadili, medtem ko je isto izjavilo 47,3 dijakov iz Slovenije. V kar desetih državah je četrtina vprašanih že poskusili katero od prepovedanih drog, v Sloveniji odstotek teh znaša 26. Je pa vse manj dijakov, ki so začeli vsakodnevno kaditi pri 13 letih ali manj; odstotek je z desetih odstotkov padel na štiri, v Sloveniji pa na dva odstotka.

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...