V četrtek vrata odpira tudi 11 zasebnih šol

school-learn

V četrtek vrata odpira tudi 11 zasebnih šol

Z novim šolskim letom bo svoja vrata odprlo tudi 11 zasebnih šol, med njimi pet osnovnih in šest srednjih. Kot prva zasebna osnovna šola v Sloveniji je v šolskem letu 1992/93 začela delovati Waldorfska šola Ljubljana, ki hkrati predstavlja tudi prvo šolo pri nas, ki temelji na alternativnih pedagoških konceptih.

 

Pred nekaj leti sta se ji pridružili OŠ Alojzija Šuštarja, ki izvaja program katoliške OŠ, in Montessori inštitut, ki ga je ustanovila antropologinja in socialna pedagoginja Melita Kordeš Demšar. Lani je samostojna postala tudi Waldorfska osnovna šola Maribor, ustanovljena pa je bila OŠ Montessori, ki deluje kot organizacijska enota Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška Maribor. Enajst zasebnih OŠ pri nas je lani tako obiskovalo 1042 učencev.

 

Vse zasebne srednje šole v Sloveniji izvajajo program gimnazij. Ustanoviteljica štirih je Katoliška cerkev v Sloveniji, in sicer gimnazij v Šentvidu, Mariboru, Želimljah in Vipavi. Poleg omenjenih delujeta še Waldorfska gimnazija in Gimnazija Erudio. V lanskem šolskem letu je zasebne srednje šole obiskovali okoli 2000 dijakov.

 

Šole lahko začnejo izvajati javno veljavne osnovnošolske programe po vpisu v razvid šol, program pa mora potrditi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Šola mora izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne delavce, prostore in opremo, država pa njen program sofinancira v višini 100 ali 85 odstotkov. Ustavno sodišče je sicer lani odpravilo razlikovanje pri financiranju zasebnih osnovnih šol in določilo, da mora država javne programe v vseh zasebnih osnovnih šolah financirati v celoti, a država ustavne odločbe po več kot letu in pol še ni uresničila.

 

Na Radiu Ekspres plačujemo vse račune za šolo, ne glede na kraj, vrsto ali popularnost šole. Pošljite nam ga in poslušajte Radio Ekspres. Prvega plačamo že v ponedeljek, 29. avgusta, zjutraj! Več na BREZPLAČNO_V_NOVO_ŠOLSKO_LETO.

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...