Nova pravila o delitvi strokov za toploto

Delilnik toplote

Nova pravila o delitvi strokov za toploto

Od danes veljajo nova pravila o delitvi stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah, ki naj bi omogočila bolj pravično delitev stroškov in tudi bolj racionalno porabo toplote. Uvajajo minimalni porabniški delež v višini 40 odstotkov povprečne porabe na kvadratni meter.

 

V veliki večini stavb, kjer se je toplota že do sedaj korektno porabljala in obračunavala, ne bo bistvenih sprememb. Prilagojeni pravilnik bo omogočil bolj pravično delitev stroškov predvsem v primerih, kjer so opažali pretirano varčevanje ali nesorazmerno visoko porabo izkazano z delilniki.

 

Po novem ne bo več negotovosti glede načina izračuna porabniških deležev, ali po delilnikih ali ogrevani površini. Poleg tega bodo stanovalci motivirani, da svoja stanovanja vsaj minimalno ogrevajo ter  ne povzročajo škode sosedom, stavbi in svojemu zdravju. Pretirano zniževanje temperature namreč povzroča vlago, plesni in uničuje konstrukcijo stavb.

 

Odslej bo delež stroškov ogrevanja stanovanja odvisen od obračuna na osnovi odčitkov delilnikov oziroma po porabniških deležih in preostalega deleža, ki se obračuna po površini. Poenostavljeno to pomeni, da se bo porabniški delež tudi v stanovanjih z zaprtimi radiatorji z 0 % dvignil na 40 % povprečja, gledano na kvadratni meter. Končni delež stroška za ogrevanje stanovanja z zaprtimi radiatorji pa se bo v praksi gibal nekje med 50 in 70 % povprečja.

 

Na drugi strani bo stanovanje, ki mu je bil porabniški delež navzgor omejen na 300 % povprečja, dobilo končni delež stroška nekje v višini med 200 in 260 % povprečja. Takšno stanovanje bo na položnici dobilo tri do petkratnik stroška stanovanja z zaprtimi radiatorji, preračunano na kvadratni meter ogrevane površine, pri čemer je strošek ogrevanja skupnih prostorov že upoštevan.

 

V prehodnih obdobjih, ko radiatorje uporablja manj kot polovica stanovalcev, bodo pri obračunih upoštevani odčitki delilnikov in ogrevana površina, enako kot tudi v najhladnejših mesecih. Pri stavbah, ki so obračunsko obdobje pričela že pred današnjim datumom, se pravilnik začne uporabljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.

 

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...