Najpogosteje je Pika ali Šeka

krava1

Najpogosteje je Pika ali Šeka

Krave so za slovensko kmetijstvo zelo pomembne, tako zaradi prireje mesa kot prireje mleka. Nekateri pravijo, da ob poslušanju glasbe dajo več mleka. Tega zagotovo ne vemo, vemo pa, da so kmetje v zadnjih 15 letih svoje krave največkrat poimenovali kot Pika in Šeka.

 

Centralno podatkovno zbirko Govedo vodi Kmetijski inštitut Slovenije. Vanjo je zajetih blizu 1,2 milijona krav, za približno 600.000 pa so navedena tudi imena. Pika je tako ime več kot 9900 kravam v Sloveniji, več kot 9600 kravam je ime Šeka, na ime Liska pa sliši več kot 6200 krav.

 

Med imeni, ki jih danes objavlja državni statistični urad, je med drugim najti tudi Muro, Lindo, Bistro, Sočo, Rožo, Bibo, Lučko, Luno, Savo, Zoro, Srno, Brezo, Muco, Bebo, Miško in Jagodo ter številna druga imena.

 

Statistični urad je analiziral imena ženskih živali, rojenih od leta 2000 naprej. Te živali imen pogosto ne dobijo takoj ob rojstvu, ampak večkrat tudi kasneje, bodisi ob prvem pripustu bodisi ob telitvi. V tej zbirki se pojavlja kar 37.000 različnih imen.

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...