Pomoč prizadetim v poplavah

cerknca
ob?ina ig
poplave

Pomoč prizadetim v poplavah

Padavine po Sloveniji še kar povzročajo preglavice. Včeraj je bilo najhuje v občini Ilirska Bistrica. Naša reporterka je bila včeraj na Ljubljanskem Barju in v njegovi okolici, kjer se je voda večinoma že umaknila iz poplavljenih naselij. Na spodnjem posnetku najdete tudi njen opis stanja v Lipah in v Črni vasi, govorila je tudi s predstavnikom civilne iniciative ter se pozanimala o stanju v občini Ig.

 

V občini Ig denar za v tokratnih poplavah prizadete

družine zbirajo na TRR-ju:

OBČINA IG, pomoč družini, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
TRR: SI56 012376000000294, Namen: “Pomoč poplave”

 

Pomoč za prizadete v poplavah pa že nekaj dni zbirata tudi Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas. Prispevate lahko z SMS-donacijo, tako da na številko 1919 pošlje ključno besedo POPLAVE za donacijo en evro ali POPLAVE5 za donacijo pet evrov. Po pet evrov lahko prispevate tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

 

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočajo, da donacije oziroma denarna pomoč prizadetim v poplavah ne bo vplivala na višino socialnih transferjev, kot so denarne socialne pomoči, otroški dodatki, državne štipendije, subvencije vrtca in drugo.

 

Če so donacije v obliki denarja dane za določen namen, denimo za zdravljenje, nakup invalidskega vozička, sanacijo po poplavah, nakup šolskih potrebščin, in se takšna namenska poraba lahko dokaže, se ta sredstva pri odmeri pravic iz javnih sredstev ne upoštevajo. Tudi donacije v obliki blaga ali storitev se ne upoštevajo. Upoštevajo pa se nakazila na transakcijski račun, dana brez določenega namena.

 

Na ministrstvu predlagajo, naj vlagatelji ob vlogi priložijo še izjavo z dokazilom, da so dobili od donatorja donacijo, namenjeno sanaciji posledic ob poplavah. Centri za socialno delo bodo te donacije upoštevali, tako da ne bodo vplivale na višino posamezne pravice.

Avdio

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...