Imate svojo hiše »primerno« zavarovano?

V Logatcu 1
V Logatcu

Imate svojo hiše »primerno« zavarovano?

Če je ujma s snegom in žledom tudi pri vas povzročila škodo, jo poslikajte, zavarujte dokaze in škodo prijavite na zavarovalnici. Predvsem pa upajte, da imate hišo »primerno« zavarovano!

 

Voditelj Tomaž Okorn je pri strokovni sodelavki na slovenskem zavarovalnem združenju Mateji Lamovšek preveril, ali zavarovalnice krijejo nastalo škodo zaradi teže snega in žledu.

 

»To je odvisno od sklenjene zavarovalne pogodbe, zavarovalnice namreč različno zavarujejo tovrstne rizike. Največkrat so poškodbe zaradi teže snega zavarovane kot dodatni riziko, redkeje pa krijejo tudi poškodbe zaradi žledu.«

 

Na vprašanje o primerih, ko našo nepremičnino poškoduje drevo, odgovarja: »Najprej je treba preveriti, kaj je sploh zavarovano.« In kaj če je drevo sosedevo? Ob “normalnih” vremenskih razmerah bi stroške krilo njegovo zavarovanje. V »izrednih« razmerah, v katerih smo trenutno, pa naj bi strošek pokrila vaša zavarovalnica (glede na tip zavarovanja).

 

Z dodatnimi vprašanji se, najbolje da, obrnite na predstavnika svojega zavarovalnice, škodo pa vsekakor poslikajte in zavarujte dokaze.

Avdio

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...