Dijaki in študenti brez statusa

zzzs

Dijaki in študenti brez statusa

Dijaki in študenti brez statusa si morajo urediti svoje obvezno in dopolnilno zavarovanje. Na to opozarja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vse, ki so dopolnili 18 let in se v novem šolskem letu ne šolajo več, ali so dopolnili 26 let.

 

Svoj status oz. urejenost zavarovanja lahko preverijo prek SMS-storitve ali internetne strani ZZZS. Če zavarovanja nimajo urejenega, namreč ne morejo uveljavljati pravic iz tega zavarovanja.

 

Skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je otrok, ki ni sam zavarovanec, obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. oziroma 18. leta starosti. Po tej starosti je zavarovan po staršu, če se šola, in sicer do konca šolanja, a največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...