Prenova tržnice

Prenova tržnice

Mestna občina Ljubljana predstavlja prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki vključuje podzemno garažo ter novo ureditev prostora, ki bo prijaznejši tako za obiskovalke in obiskovalce kot za prodajalke in prodajalce. Vabljeni k ogledu makete v Mestni hiši.

 

Obnova je namenjena izboljšanju pogojev življenja in dela ter večji kakovosti urbanega prostora ob Zmajskem mostu in Plečnikovih tržnicah, ob hkratnem ohranjanju kulturne dediščine ter vsega, kar ena najimenitnejših ljubljanskih lokacij ponuja. V pritličju Mahrove hiše bo prostor pokrite tržnice, v zgornjih nadstropjih pa prostori mestne uprave. Selitev tekstilnega dela trga v sedanjo pokrito tržnico bo omogočila, da bo ljubljanska tržnica pridobila dodaten prostor ter postala še bolj zelena. Območje osrednje tržnice bo s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirna mesta.

 

Hkrati se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini speljani skozi streho novega prizidka. Ljubljana tako sledi trendom zelenih evropskih mest, ki na ta način zagotavljajo parkirišča ob robovih območji brez prometa. Poleg tega bo obstoječi prostor za zbiranje in obdelavo smeti nadomeščen s sodobno zbiralnico smeti v kleti.

Video

  • Se bo vaš življenjski slog zaradi podražitev spremenil?

    Loading ... Loading ...